Camgora.ru

Автомобильный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего предназначена функция lojack

Для чего предназначена функция lojack

Czym jest System LoJack?

LoJack jest wyspecjalizowanym systemem radiowym, przeznaczonym specjalnie do lokalizacji i odzyskiwania skradzionych pojazdów. Zastosowana technologia i zasady funkcjonowania zostały całkowicie podporządkowane temu celowi. Dzięki temu System LoJack działa tam, gdzie nie działają inne systemy służące do monitorowania pojazdów w trakcie ich normalnej eksploatacji.

Jak działa System LoJack?

System składa się z nadajnika radiowego (zwanego Modułem LoJack) ukrytego w pojeździe, stacji bazowych oraz komputerów śledzących LoJack. W trakcie normalnej eksploatacji Moduł nie wysyła żadnych sygnałów, pojazd nie jest oznakowany. Kiedy właściciel pojazdu zgłosi jego kradzież do Centrum Operacyjnego LoJack w skradzionym pojeździe zostaje uaktywniony Moduł LoJack. Zaczyna on wysyłać krótkie, zakodowane sygnały, które odbierane są przez stacje bazowe (dokonują wstępnej lokalizacji), a następnie komputery śledzące LoJack zamontowane w samochodach, samolotach i śmigłowcach poszukujących LoJack oraz w radiowozach policyjnych.

Gdzie i kiedy powstał System LoJack?

System LoJack powstał w USA w pierwszej połowie lat 80-tych. Zasady Systemu zostały opracowane przez policję w Bostonie (stolicy stanu Massachusetts). Stopniowo System LoJack zaczął być wprowadzany w kolejnych stanach, później zaczęła się jego ekspansja poza granice USA. Dziś korzystają z niego mieszkańcy ponad 40 państw całego świata (m.in. Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii)

Czy mogę stracić gwarancję na samochód jeśli zainstaluję sobie LoJacka?

Zainstalowanie Systemu LoJack nie wpływa negatywnie na podzespoły i elementy samochodu i nie może być powodem utraty gwarancji na pojazd, czego potwierdzenie stanowi oznaczenie symbolem CE.
System LoJack jest jedynym systemem lokalizacji skradzionych pojazdów w Polsce certyfikowanym przez ETSI (Norma Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych dotycząca systemów działających w oparciu o fale radiowe). System LoJack został uznany za produkt spełniający wszystkie standardy bezpieczeństwa wymagane przez europejskie instytuty standaryzacji.
Obie normy potwierdzają brak negatywnego wpływu Systemu LoJack na inne elementy elektroniczne pojazdu, gwarantując jednocześnie jego najwyższą jakość i niezawodność.

Czy System zadziała, jeżeli złodzieje ukryją pojazd np. w kontenerze, lub w podziemnym garażu?

Tak, jest to jedna z cech wyróżniających System LoJack wśród innych rodzajów zabezpieczeń. Niezależnie od miejsca ukrycia skradzionego pojazdu (podziemny garaż, metalowy kontener, las), sygnał modułu ze skradzionego pojazdu zawsze zostanie odebrany przez komputery śledzące LoJack.

Co się stanie jeśli złodziej zastosuje urządzenia zagłuszające działające na częstotliwości LoJack?

Do tej pory nie zdarzyło się, by System LoJack został kiedyś złamany lub oszukany przez złodziei. Częstotliwość, na której działa System LoJack jest objęta tajemnicą. Jeśli jednak przestępca zastosowałby urządzenia zagłuszające sygnał naprowadzający z Modułu LoJack spowodowałby, że załogi poszukujące LoJack lokalizowałyby silniejszy sygnał zagłuszający i tym samym szybciej odnalazły skradziony pojazd. Dlatego stosowanie sygnałów zagłuszających nie ma z punktu widzenia złodzieja większego sensu.

Od kiedy System LoJack działa w Polsce?

System LoJack jako system ogólnopolski działa od września 1999 roku.

Czy System LoJack można umieścić w dowolnym modelu samochodu?

Każdy model może zostać wyposażony w System LoJack. Nie ma żadnch przeciwskazań. Jedynie może się wydłużyć czas montażu w zależności od dodatkowych instalacji elektrycznych, w które jest zaopatrzony dany pojazd.

Pod jaki numer telefonu mam dzwonić gdy ukradną mi samochód?

Zgłoszenie kradzieży przyjmuje nasze Centrum Operacyjne pod numerem (22) 19654 lub (22) 868 18 36

Ile przypadków kradzieży samochodów z modułem kończy się aresztowaniem sprawcy?

Ze statystyk prowadzonych w Polsce i w innych krajach, w których działa System LoJack wynika, że ok. 30% przypadków odzyskania samochodów powiązane jest z aresztowaniem sprawców. Statystyki pokazują również, że na 100 odnalezionych pojazdów objętych Systemem LoJack odnajduje się dodatkowo 30 innych. Wynika to z tego, że Policja prowadząc działania operacyjne i śledząc skradziony samochód objęty Systemem LoJack jest w stanie odkryć tzw. «dziuplę».

Czy z tytułu zamontowania Systemu LoJack można otrzymać jakieś zniżki w ubezpieczeniach?

Tak. Skuteczność i zasady działania Systemu LoJack doceniają towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzające specjalne, promocyjne zniżki w składkach ubezpieczeniowych, sięgające nawet 20%. O szczegóły należy pytać dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta LoJack — telefon (22) 19654.

Czy System LoJack ma własną sieć nadajników czy wykorzystuje sieć np. telefonii komórkowej?

System LoJack ma własną sieć nadajników, obejmujących swoim zasięgiem teren całej Polski.

Czy System LoJack działa za granicą?

LOJACK S.A. jest operatorem Systemu LoJack na terytorium Polski, jednakże współpracując z operatorami w pozostałych krajach europejskich jesteśmy w stanie odzyskać skradziony pojazd. Poszukiwania skradzionego pojazdu z zainstalowanym Modułem LoJack mogą być prowadzone we wszystkich państwach europejskich, w których działa LoJack. Informacje na temat zasięgu terytorialnego znjadują się na tej stronie.

Czy są w Polsce miejsca nieobjęte monitoringiem i gdzie one są?

Nie ma. Sygnał z Modułu LoJack może być odebrany na terenie całej Polski.

Dlaczego system używa zwykłych fal radiowych zamiast korzystać z technologii GPS?

System używa zwykłych fal radiowych, bo są one nie do zagłuszenia w rzeczywistych warunkach — w przeciwieństwie do namierzania satelitarnego — GPS. Urządzenia bazujące na GPS są bardzo pomocne np. w zarządzaniu flotą samochodową, czy w wyznaczaniu optymalnej drogi dojazdu do celu, jednak konstrukcja tego typu urządzeń uniemożliwia skuteczne działanie w celu odnalezienia skradzionego pojazdu. Jeśli klient chce mieć pewność, że w przypadku kradzieży zostanie odnaleziony jego samochód lepiej wykorzystywać technologię opartą na o wiele niższych częstotliwości radiowych, na których bazuje System LoJack.

Ile czasu trwa montaż modułu?

Autoryzowany Instalator LOJACK (AIL) dokonuje montażu. W zależności od miejsca instalacji trwa on od jednej do kilku godzin.

Co się stanie jeśli złodziej wyjmie akumulator z samochodu? Czy system zadziała?

W takim przypadku System LoJack zadziała również, ponieważ ukryty Moduł LoJack posiada własną baterię awaryjną (backup battery), która samodzielnie działa do 30 dni. Podobnie, jeśli samochód pozostawiony został bez uruchomienia przez długi czas i akumulator się rozładował, to system, korzystając z baterii awaryjnych, będzie nadal w stanie pogotowia.

Gdzie w samochodzie umieszczany jest Moduł LoJack?

Moduły są instalowane w losowo dobranym, dobrze ukrytym miejscu. Nawet właściciel pojazdu nie zna miejsca, gdzie jest on zamontowany. Nie informujemy właściela pojazdu o miejscu montażu Modułu LoJack ze względu jego bezpieczeństwo. W przypadku napadu na właściela bandyta wie, że nie może takiej informacji od niego uzyskać.

Czy mój Moduł LoJack musi mieć przeglądy techniczne?

Zaleca się dokonywanie elektronicznych przeglądów kontrolnych po naprawie powypadkowej lub elektromechanicznej pojazdu oraz po dłuższym okresie nieużywania pojazdu (dłuższym niż 30 dni).
Klient może zostać wezwany na standardowy przegląd kontrolny do Autoryzowanego Instalatora LoJack (AIL) w przypadku gdy Moduł LoJack samoczynnie zgłosi błąd działania któregoś z jego podzespołów do Centrum Operacyjnego LoJack lub gdy pojazd został odzyskany po uprzedniej kradzieży.
W celu umówienia się na przegląd kontrolny należy zadzwonić infolinia: (22) 19654.

Czy użytkownik Systemu LoJack może zgłosić kradzież samochodu «na próbę» i tym samym sprawdzić działanie i skuteczność Systemu LoJack?

Nie, nie ma takiej możliwości. Zgodnie z przyjętymi procedurami, o każdym uaktywnieniu modułu LoJack powiadamiane są wszystkie komendy wojewódzkie policji w Polsce i dlatego moduł może być uruchomiony jedynie w przypadku zaistnienia przestępstwa kradzieży. Podobnie jest w przypadku poduszki powietrznej lub napinaczy pasów bezpieczeństwa, których działania nie sprawdzi się, o ile nie zaistnieją odpowiednie po temu warunki (wypadek).

Czy System został kiedyś złamany lub oszukany?

Хакеры в законе

Хакеры неустанно ищут и находят уязвимости в системах, что больно бьёт по престижу корпораций-разработчиков. Но всё чаще стороны предпочитают договариваться по-хорошему.

О силовых запретах разоблачительных выступлений на конференции Black Hat/DefCon «КТ» писала не раз. Да, хакеры неустанно ищут и находят уязвимости в системах, что больно бьёт по престижу корпораций-разработчиков. Но всё чаще стороны предпочитают договариваться по-хорошему.

Среди множества интересных докладов на Black Hat 2009 выделим работу итальянцев Андрэ Баризани и Даниэле Бьянко (Andrea Barisani, Daniele Bianco) из фирмы Inverse Path 1 . Эта пара уже не впервые открывает всему исследовательскому сообществу новые грани необъятной темы TEMPEST. Напомним, что так принято именовать некогда сверхсекретную область компрометирующих побочных излучений, которой спецслужбы активно занимаются уже полвека.

Мало-помалу становилось известно, что побочные утечки секретной информации могут происходить по самым неожиданным каналам — вплоть до водопроводных труб и акустических сигналов аппаратуры. А Баризани и Бьянко показали, что для перехвата информации, вводимой с компьютерной клавиатуры, сгодятся даже розетки электропитания.

Усилия исследователей были сосредоточены на клавиатурах с PS/2-коннектором. Шесть проводов в кабеле PS/2, как правило, тесно соседствуют друг с другом, не имея экранирования. Это означает, что когда идет сигнал от нажатия той или иной клавиши, происходит утечка информации в провод заземления, идущий в том же кабеле. Через блок питания ПК «земля» связана с электрической вилкой, так что компрометирующая информация неизбежно попадает в электросеть. А поскольку данные в кабелях PS/2 передаются последовательно, бит за битом, и с частотой намного ниже, чем у других компонентов персоналки, это позволяет без особого труда засечь микроколебания напряжения, вызванные нажатием кнопок.

Итальянцы отмечают, что при использовании стандартного осциллографа сигналы прямоугольной формы от PS/2-клавиатуры хорошо выявляются и декодируются на расстоянии до полутора десятков метров от источника. Если же вооружиться более чувствительной аппаратурой, то снять с электросети нужную информацию можно с ещё большего расстояния.

Другой примечательный доклад сделали аргентинцы Альфредо Ортега и Анибал Сакко (Alfredo Ortega, Anibal Sacco) из компании Core Security Technologies 2 . Они продемонстрировали, что очень популярное сегодня «противоугонное средство» Computrace LoJack for Laptops на самом деле является чрезвычайно опасным BIOS-руткитом, который могут использовать в своих целях криминальные хакеры. Учитывая, что LoJack активно предустанавливают на новые ноутбуки такие крупные изготовители компьютерного оборудования, как HP, Dell, Lenovo, Toshiba, Gateway, ASUS и Panasonic, проблема носит далеко не теоретический характер.

Computrace LoJack for Laptops — это программный агент, устанавливаемый на уровне прошивки BIOS и периодически «звонящий домой», то есть связывающийся через Интернет с единым центром для получения инструкций в тех случаях, когда владелец заявляет о краже ноутбука. Такой механизм позволяет передать BIOS-агенту команду уничтожить всю информацию на жестком диске и даёт возможность отследить примерное местоположение пропажи.

Чтобы подобная технология стала высокоэффективным средством для борьбы с воровством техники, агенту предоставлен полный доступ к управлению системой. Кроме того, LoJack устойчив к попыткам его уничтожения, так что ни переустановка ОС, ни форматирование жёсткого диска избавиться от него не помогут.

Ортега и Сакко подчеркивают, что по сути LoJack — не что иное, как руткит. Пусть и законный, но всё же крайне опасный. Главная проблема кроется в том, что преступники могут манипулировать процессом «звонков домой». Это возможно по той причине, что технология использует метод конфигурации с конкретным IP-адресом, портом и URL-путём, которые при первом старте копируются в несколько разных мест системы.

Аргентинцы обнаружили, что при желании эти параметры нетрудно отыскать и модифицировать так, чтобы они указывали на подставные сайты. Это позволит незаметно для владельца загружать в ноутбук то или иное вредоносное ПО. Более того, поскольку данный руткит считается законным, он прописан в «белых списках» популярных антивирусных программ, поэтому даже его вредоносные модификации останутся незамеченными.

Ещё один созвучный по теме доклад — об уязвимостях BIOS на материнских платах Intel — заявила фирма Invisible Things Lab, основанная польской хакершей Джоанной Рутковской (Joanna Rutkowska). Однако информация об этой работе с сайта Black Hat по-тихому исчезла, а собственно о выступлении пресса ничего не написала. Зато Intel в дни конференции предупредила о серьёзном BIOS-дефекте, затрагивающем её платы, и поблагодарила за помощь сотрудников Invisible Things Lab.

Из еженедельника «Компьютерра» № 29 (793)

Компания LoJack – страж транспортного средства и не только

Материал: FinamImarkets 24.08.2006 18:15

LoJack – производитель популярных противоугонных систем, кажется, обретает второе дыхание. Система LoJack, позволяющая отслеживать местоположение транспортного средства на большом расстоянии от точки угона, расширяет ареал применения устройств на всё новые сферы. Параллельно, уходя от розничных продаж своих систем для автолюбителей, компания плавно перешла к их массовой инсталляции на новые автомобили, убедив автодилеров оборудовать ими все новые машины ещё до продажи. Автодилеры получают двойную выгоду, так как компания отпускает им устройства по минимальной заводской цене и при этом машина защищена от угона с дилерской парковки.

Система LoJack доказала свою эффективность на практике, помогая вернуть стальных коней своим владельцам в 90%-х случаев угона. Общая стоимость возвращённого в течение года имущества превышает $3 миллиарда. Противоугонное устройство сконструировано таким образом, что полицейский детектор улавливает сигнал даже, если похищенный автомобиль находится внутри стального контейнера, в гаражном боксе или в подземном укрытии. Кроме США LoJack продаётся в 27 странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В некоторых из них, например, Канаде, Бразилии, Аргентине, страховые компании обязывают клиентов устанавливать систему на автомобиль перед оформлением страхового полиса.

На протяжении последних пяти лет выручка корпорации LoJack (NASDAQ:LOJN) стабильно растёт в двухзначном процентном диапазоне и при этом коэффициент доходности бизнеса (gross margin) в среднем составляет 60%, о чём могут только мечтать многие гораздо более крупные компании. Опубликованные в начале августа финансовые результаты II-го квартала показали рост выручки на 15% до $56,66 миллиона, а чистой прибыли в расчёте на акцию на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читать еще:  Ооо скм ремни безопасности официальный сайт

Тем не менее, компания не собирается останавливаться на достигнутом. В область применения устройств LoJack попали мотоциклы, и в этом сегменте авторынка ожидается удвоение объёмов продаж в текущем году, строительное оборудование и, как это не покажется странным, даже ноутбуки. Президент компании Джозеф Эбили (Joseph Abely) полагает, что в скором времени доходы в новых областях применения будут сопоставимы с достигнутыми на автомобильной ниве.

На днях стало известно о заключении стратегического соглашения между LoJack и крупнейшей транспортной компанией мира Ryder System (NYSE:R). Устройство LoJack будет установлено на всех грузовиках и контейнерах глобального перевозчика и владельцы груза получат возможность следить за перемещением своего товара через специальный сайт в интернете. Это может стать новым словом в международной логистике и существенно повысить безопасность перевозок.

Биржевая история бумаг LOJN отражает интерес инвесторов к данной компании. За последние три года стоимость акций LoJack выросла без малого в шесть раз с $5 в первой половине 2003-го года до $29 в конце 2005-го. Однако к середине нынешнего года котировки LOJN упали до $15 вслед за опасениями инвесторов в том, что снижение объёмов продаж автомобилей в США приведёт к замедлению роста доходов LoJack. Но, судя по финансовым результатам последнего квартала, этого не происходит, а основной продукт компании всё активнее находит новые сферы бизнеса. После публикации квартального отчёта котировки LOJN повысились более чем на 30% и продолжают уверенно идти в гору. В настоящий момент они «взяли» средний 50-ти дневный ценовой барьер и сейчас приближаются к 200-т дневному уровню. Вчера стоимость акций компании преодолела психологическую цену в $20. Ближайший ценовой ориентир для бумаг LOJN, по мнению аналитиков, опрошенных агентством Thomson First Call, находится в диапазоне $26-28.

График поведения бумаг LOJN на бирже NASDAQ за последние 5 лет приведен ниже:

Сергей Коробков
Аналитический Обозреватель
Американского Фондового Рынка
Международный отдел
Korobkov@finam.ru

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Обзор JUSTFOG QPod Pod System Kit

Justfog QPOD 900 mAh POD Kit

Не так давно на вейп-рынке появились POD-системы, которые уверенно стадли занимать лидирующие позиции. Вейперы изначально скептически отнеслись к таким устройствам, но постепенно все больше пользователей стало переходить на них, так как POD-системы компактные, простые в эксплуатации, позволяющие использовать жидкости на солевом никотине. Но после некоторого времени к POD-системам появились определенные вопросы относительно автономности, сменных картриджей и вкуса. Поэтому все более востребованными становятся All-In-One устройства, которые более интересны и практичны. Многие вейперы знают компанию JUSTFOG, которая ассоциируется с POD-системой Minifit, но этот производитель решил выпустить более интересную AIO-систему — QPod Pod System Kit (в названии хоть и имеется POD, но по факту это AIO). Новое устройство однозначно заинтересует вейперов, так как выполнено в компактном и удобном в использовании формате, а также имеется возможность самостоятельной замены испарителей и регулировка обдува.

Общие сведения

JUSTFOG QPod Pod System Kit – компактная AIO-система, оснащенная достаточно мощным аккумулятором, работающая со съемными картриджами на сменных испарителях, благодаря чему вейпер получит отличный вкус. Дизайн девайса достаточно оригинальный – он немного больше «градусников» и «фломастеров», но при этом обладает отличной эргономикой. Устройство оснащено достаточно мощным для таких размеров аккумулятором и простой платой с автоматической подстройкой напряжения подаваемого на испаритель. Картридж средней емкости работает на сменных испарителях большого сопротивления для использования жидкостей на солевом никотине. Купить JUSTFOG QPod Pod System Kit можно в четырех цветах – черном, зеленом, красном и серебристом.

Комплектация

Если говорить о комплектации этого девайса, то она вполне стандартная для устройств формата AIO, поэтому в коробке вейпер найдет:

 • Батарейный блок JUSTFOG Qpod Pod Battery;
 • Картридж JUSTFOG Qpod Pod Cartridge;
 • Испаритель 0.6 ohm OCC Bottom Coil;
 • USB-кабель для зарядки;
 • Руководство пользователя.

Батарейный блок JUSTFOG Qpod Pod Battery

Количество POD и AIO систем на вейп-рынке постоянно растет, поэтому производителям приходится все время «быть в тонусе», предлагая вейперам не просто оригинальные продукты, а удобные и практичные девайсы. Именно к таким девайсам можно смело отнести JUSTFOG QPod Pod System Kit, над созданием которого производитель явно немало поработал. Сразу стоит сказать, что по своему форм-фактору этот девайс несколько отличается от других AIO-систем, так как напоминает несколько располневший POD, но это только положительно сказывается на эргономике и удобстве эксплуатации. Устройство небольшое, поэтому не займет много места в кармане или сумочке.

Изготовлен батарейный блок JUSTFOG Qpod Pod Battery из анодированного алюминия и пластика, благодаря чему он имеет минимальный вес – всего 34 грамма, а это для устройства с достаточно мощным аккумулятором очень хороший показатель.

Работает батарейный блок от встроенного аккумулятора емкостью 900 мАч. С учетом того, что девайс рассчитан на использование испарителей с высоким сопротивлением для жидкостей на основе солевого никотина, вейпер получит отличную автономность – можно уверенно пользоваться устройством 3-4 дня. Заряжается аккумулятор при помощи традиционного разъема micro-USB, расположенного на нижнем торце девайса. Контролировать уровень заряда АКБ можно при помощи светодиода, который расположен на боковой панели.

Картридж JUSTFOG Qpod Pod Cartridge

Стоит сказать, что разработчики компании JUSTFOG, создавая QPod Pod System Kit, приняли правильное решение, оснастив эту AIO-систему сменными испарителями, так как испарители значительно дешевле картриджей и удобнее в эксплуатации.

Производитель предлагает для QPod Pod System Kit пока всего один тип испарителей – OCC Bottom сопротивлением 1,6 Ом. Такой испаритель явно предназначен для того, чтобы парить жидкости на основе солевого никотина, поэтому многие вейперы оценят такое техническое решение.

Установка испарителя в картридж производится при помощи специального кольца, в которое он вкручивается. Помимо того, что это кольцо удерживает испаритель в картридже, оно выполняет еще одну не менее важную функцию – путем его поворота можно регулировать затяжку.

Не возникнет у вейпера и проблем с заправкой картриджа, так как производителем предусмотрено заправочное отверстие на боковой поверхности резервуара, причем вейперу не надо снимать картридж для того, чтобы залить 1,9 мл жидкости. Стоит использовать флаконы с тонкими металлическими носиками, так как отверстие для заправки достаточно небольшое.

Выводы и впечатления

Если вейпер ищет компактное и автономное устройство для жидкостей на солевом никотине, то JUSTFOG QPod Pod System Kit – это один из оптимальных вариантов. Девайс изначально позиционируется для жидкостей на основе молевого никотина, поэтому ценители однозначно его оценят.

How To Fix How does Lojack work? —>

To Fix (How does Lojack work?) error you need to follow the steps below:

Совместимость : Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Загрузить размер : 6MB
Требования : Процессор 300 МГц, 256 MB Ram, 22 MB HDD

Limitations: This download is a free evaluation version. Full repairs starting at $19.95.

Как работает Lojack? обычно вызвано неверно настроенными системными настройками или нерегулярными записями в реестре Windows. Эта ошибка может быть исправлена ​​специальным программным обеспечением, которое восстанавливает реестр и настраивает системные настройки для восстановления стабильности

If you have How does Lojack work? then we strongly recommend that you Download (How does Lojack work?) Repair Tool .

This article contains information that shows you how to fix How does Lojack work? both (manually) and (automatically) , In addition, this article will help you troubleshoot some common error messages related to How does Lojack work? that you may receive.

Примечание: Эта статья была обновлено на 2021-08-20 и ранее опубликованный под WIKI_Q210794

Contents [show]

Обновление за август 2021 года:

We currently suggest utilizing this program for the issue. Also, this tool fixes typical computer system errors, defends you from data corruption, malware, computer system problems and optimizes your Computer for maximum functionality. You can repair your Pc challenges immediately and protect against other issues from happening by using this software:

 • 1: Download and install Computer Repair Tool (Windows compatible — Microsoft Gold Certified).
 • 2 : Click “Begin Scan” to discover Pc registry issues that might be generating Computer issues.
 • 3 : Click on “Fix All” to fix all issues.

Meaning of How does Lojack work??

How does Lojack work? is the error name that contains the details of the error, including why it occurred, which system component or application malfunctioned to cause this error along with some other information. The numerical code in the error name contains data that can be deciphered by the manufacturer of the component or application that malfunctioned. The error using this code may occur in many different locations within the system, so even though it carries some details in its name, it is still difficult for a user to pinpoint and fix the error cause without specific technical knowledge or appropriate software.

Causes of How does Lojack work??

If you have received this error on your PC, it means that there was a malfunction in your system operation. Common reasons include incorrect or failed installation or uninstallation of software that may have left invalid entries in your Windows registry, consequences of a virus or malware attack, improper system shutdown due to a power failure or another factor, someone with little technical knowledge accidentally deleting a necessary system file or registry entry, as well as a number of other causes. The immediate cause of the «How does Lojack work?» error is a failure to correctly run one of its normal operations by a system or application component.

More info on How does Lojack work?

Итак, как я узнаю, что google взял колоссальные .012 секунды . http: //en.wikipedia.org/wiki/LoJack Lojack для ноутбуков

I guess when your computer is not sending a signal lojack that you are currently using.Trying to perform a test call on another computer? Log out of your account and try again from the other computer. * that my computer was not taking test calls. I received an email from lojack saying would be unable to track it if my computer was stolen. Does anyone know how to get a hold of customer support by phone .

раз без удачи по моей проблеме. Я отправил им по электронной почте, как четыре могут помочь мне, я был бы очень признателен. Если кто-нибудь знает что-нибудь о ложе и

Click the ‘Close’ button and select a different subscription that matches the computer * This took about 20 seconds.https://www.lojack.com/pages/contactus.aspx

Tech-Форумы не позволяют обсуждать незаконные активы.
Было бы невозможно обойти это?

любой знает какую-либо проблему для законного владельца.

Как это можно заплатить за эту программу. Проверьте приложение «Карты» в интерфейсе Metro и убедитесь, что его IP-адреса и т. Д. Если он использует, должен ли я быть полезным в восстановлении?

Но это ставит мой ноутбук сотни так далеко? Как он может проехать в другом городе. с просьбой о возврате?

Я настроюсь, и GPS может найти вас (не используйте Google или Bing-карты через браузер).

Can — it is the name of the dialer Computrace’s Lojack for Laptops uses. Thank you for your time.

был способ, которым я мог бы определить, что это Lojack, а не вредоносная программа. кто-нибудь поможет?

Seeing as how this program’s nature is indiscreet, I would like to know if things until the edit-timeframe ended.

I’ve been messing with this for days now, and I’ve basically determined I didn’t realize some

Приношу свои извинения за двойную почту.

LoJack и Computrace Complete могут отслеживать и удаленно извлекать так, но все они просто отслеживают ваш ноутбук. Gracias.

LoJack для ноутбуков и Computrace Complete для бизнеса? Я нашел кучу, как Prey, Adeona, и

Are there free alternatives to Absolute Software’s files as well as lock computers and wipe it.

The install is failing when it is in the final stages and checking that it can connect with Lojack server. Has anyone ever used this software? thanks paul

Встраивается ли в данный момент чип Absolute (LoJack). Вам нужно купить Solved! их обслуживание в отдельности.

Yes it does, it has the computrace & antitheft component selling T510 have this?

Я видел некоторые модели, которые были для решения. Входите в нее, если это то, что вы ищете.

Heres a link in case you dont know what im talking laptop through this or any other way? Anyone have an encounter with recovering a the lojack for laptops program.

So i was looking into about: absolute.com/en/lojackforlaptops/home.aspx

Just another kind of insurance deal, isn’t it?

I got this when i baught my latest dell studio and i think that it was a great investment!

я хотел бы знать, что permamnt ;; отключить lojack, как

Hi, Please try http://www.tech-faq.com/how-to-disable-lojack.html Regards.

Таким образом, они просто переформатируют машину и устанавливают новые ОС, в которых не запускаются автоматически и их необходимо вручную загрузить. Как будто OEM-системы имеют разделы восстановления, но те

Читать еще:  Cancel res кнопка на руле

в этом случае машина никогда не будет обращаться в Интернет до того, как ОС будет очищена.

Любая помощь в получении lojack с моего ноутбука будет оценена, потому что, если я уйду из США.

привет сегодня — это первый день, когда я поставил его онлайн только в 1 время для майоров!

Это что-то вложенное, чтобы не удалить его, чтобы продать его и купить другой. Спасибо!

Добро пожаловать фабрика, и определенно не украденный ноутбук . Вот почему оборудование на вашем ПК.

i am concerned about privacy and government intrusion into our personal affairs so i long time and i am not a geek. This is because the paperwork Here is my situation and i would like 8 gigs memory, and 1TB HD from a mail order company. I am concerned about privacy and government intrusion into our personal affairs so from to see if they have a procedure for removing it.

and that was to register windows 8.1 . I bought a brand new Toshiba Satalite with a core 5, any advice or any help i can get. I’m sorry but LoJack is not malware would like to get the lowjack completely and permenantly removed from my laptop.Click to expand. This laptop was shipped to me from the i would like to get the lowjack completely and permenantly removed from my laptop.

states that it has LOJACK installed. You have to speak to the company you bought your PC and we really cannot help you with this.

While his door was completely locked (including the a 6 year old laptop running linux. They’re not going to get anything except asked me about lojack-type programs, basically wanting to know if they were worth it. If I could trace them online, I probably and steal my laptop — more power to them. If someone were to break into my house was a password on his Vista account.

I think this is more of a question that someone has to ask themself before they purchase said software. The bad news is he is one of those people who’ve never backed that protection, then it’s probably worth it for them.

Anyway, besides now wanting to know everything about backing up data, my brother I highly doubt the thieves are tech-savy enough to go try and

up anything in their life and keeps passwords in text files «hidden» in folders.

So last Tuesday my his wife were home at the time. However, if someone lives by their laptop and NEEDS would, but I wouldn’t pay to do it. That being said, are these break into the account though and will probably just reformat the drive.

The only amount of protection he had deadbolt) the thieves knocked it completely off the hinges. brother’s apartment was broken into. The good news is neither him or types of programs worth the money?

Computrace apparently has partners with many manufacturers, including Lenovo. Does the S10 support BIOS installation, or will I be limited to a software only install? What?Please be more firmly — for now your question seems to be out of logic.

// помощь спасет мир

Edit: I also have a few file folders rename the corrupted files and then replace them with good ones right? I really dont care about the lojack itself even though i dont like the idea of a built in back door and the fact that i never activated the service. InsydeH20 f.33 bios ) . There are 2 persistant rpc services that call table for the corrupt files locations.

Thanks alot for selling me a refurbished laptop labeled new WAL-MART.

Now i want have greyed options in there properties box. Here is a link for work done in bound to find out.

IDK but i’m With intel T3500 processor, Oddly enough its dated 9 months BEFORE on this option. the help thus far.

However i thought it would be If these would help in any way i can find someway to get them puplic but i cant upload any files to this website at all.

The malware helper in another forum thread here gave up as he the windows 7 forum as the bleeping computer help guy instructed.
So the title

If there was a way to disable trusted installer i could better here in the general maleware discussion. If i’m wrong on doing says it all. this just let me know. Lots of unknowns with the windows command scripts and other .js files.

Another option is to tweak the partition couldn’t do anything without actually saying that or figuring the problem out. the last week or so on this issue. Http://www.bleepingcomputer.com/forums/t/538108/backdoorexpl.

Вы должны увидеть предупреждение Computrace, если

Hi everyone, I have brought a Lojack service that should you try to enter the bios.

он работает, как на обычных машинах. Но я установил его и работаю с технологией BIOS и Intel AT.

Вам нужно включить вычисление в BIOS под безопасностью.

Далее в процессе установки proces пытается связаться с Computrace для проверки вашего регистрационного кода).

с Vista Ultimate 64bit с Kaspersky Internet Security.

When I tried to install Computrace’s Lojack for Laptops, I got a «1628: failed to complet installation» message. I am on an Acer Aspire 8930g

Все другие предложения, которые я нашел в Интернете, не сработали.

absolute.com для поддержки. BIOS, который заставил вас поверить, что ваша машина оборудована Computrace. Когда я назвал их процесс запущенным в диспетчере задач. При активации вычислений в биосе он фактически ничего не делает.

некоторая установка computrace не восстанавливалась автоматически.

Если вы вычислили, что в комплекте или приобретены отдельно, вы должны сказать, что xps 1340 не находится в списке поддерживаемых машин. Это когда мой ноутбук остановился, и перезагрузка узнайте об этом, если ваш xps 1340 будет украден. После протирки жесткого диска

Они сообщили мне, что, хотя у m1330 есть биос, они никогда не возвращаются. Я попытался позвонить в службу поддержки xps, и я обновил ее до того, как вы уделили vista utiltmate из домашней премии. команда сегодня, но после обсуждения.

Это может быть Единственная проблема с вашей машиной — это просто Computrace появляется на переустановленном computrace и связывается с нашим центром мониторинга.

Если вы ищете машину, оснащенную агентом Computrace, агент биоса действительно переустанавливает его. Я не вижу доказательств, что пару раз. Он успешно установлен, и он начал контактировать с центром. Когда вычисляется работа
вы должны увидеть, что я бы рекомендовал заменить эту машину машиной, которая оснащена одной.

связавшись с центром мониторинга для дней 30.

Тем не менее, пожалуйста, разместите снимок экрана о своей задаче — спасибо. Это должно дать вам Sysinternals (Microsoft). Попробуйте «process explorer» получить более подробное представление.

Для чего предназначена функция lojack

По данным, предоставленным корреспонденту ИА REGNUM в компании «Соник Дуо» (оператор сети «МегаФон» в Московском регионе), российский оператор автомобильной поисковой системы LoJack и организаторы Weblocator (совместного проекта Race Communications и компании «Соник Дуо») объявляют о сотрудничестве в рамках проекта. LoJack примет участие в проекте Weblocator в качестве инсталлятора бортовых комплектов Weblocator в автомобили клиентов. Опыт и знания, накопленные специалистами LoJack за более чем 7 лет работы на российском рынке автомобильных систем, являются бесспорной гарантией качественной установки оборудования Weblocator.

WebLocator является диспетчерской системой нового поколения, использующей технологию мобильного позиционирования в сети сотовой связи «МегаФон». Услуги мобильного позиционирования уже сегодня востребованы широким кругом пользователей. Впервые представленная на рынке России в декабре 2002 года, система успешно зарекомендовала себя в корпоративном и частном секторе. В настоящее время услуги определения местоположения предоставляются на всей территории России в зонах обслуживания сети «МегаФон», с детальными картами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Ключевым фактором, обеспечивающим ценность такой услуги, является непрерывность доступа к информации о местонахождении объекта.

LoJack (ЛОДЖЕК) — самая известная в России система радиопоиска угнанных автомобилей. Принцип работы ЛОДЖЕК — пеленгация радиосигнала с угнанного автомобиля. После сообщения об угоне на разыскиваемом автомобиле дистанционно активируется установленный в нем радиомаяк, по сигналу которого и осуществляется поиск.

В описании систем есть определенное сходство: они обе устанавливаются в автомобили и позволяют отслеживать их местоположение, но на самом деле системы ни в чем не конкурируют друг с другом. WebLocator — система оптимизации перевозок, помогающая эффективно использовать имеющийся транспорт, а ЛОДЖЕК — система безопасности, призванная помочь в поиске и возврате уже угнанного автомобиля. Именно эта основополагающая разница позволила состояться альянсу WebLocator — ЛОДЖЕК.

«С первого дня работы над системой WebLocator, мы серьезно думали о том, кому доверить установку бортового оборудования на автотранспортные средства клиентов. Это достаточно важный вопрос сервиса, который определяет не только работоспособность оборудования и системы в целом, но и влияет на лояльность клиентов — отметил Леонид Лопатин, управляющий директор Race Communications. Нам кажется, что ЛОДЖЕК — лучший выбор для WebLocator, мы высоко ценим опыт и навыки, полученные специалистами ЛОДЖЕК, за годы успешных инсталляций систем радиопоиска».

«Weblocator — очень перспективный, как с финансовой, так и с технологической точки зрения, проект. Мне приятно, что навыки, знания и опыт наших специалистов позволили нам принять в нем участие, — комментирует альянс Игорь Лейбе, директор LoJack в России. — Я думаю, что заключенное соглашение на установку бортовых комплектов — только начало сотрудничества и в ближайшем будущем мы сможем предложить нашим клиентам интегрированные системы на базе LoJack и Weblocator».

В рамках сотрудничества участники проекта приступили к разработке типового клиентского решения, совмещающего в себе функции диспетчерской интернет-системы и противоугонной поисковой системы высокого уровня.

Справка об организаторах проекта:

WebLocator — совместный проект Race Communications и компании «Соник Дуо» (оператор сети «МегаФон» в Московском регионе). ЗАО «Соник Дуо» — 100% дочерняя компания ОАО «МегаФон», оператор сети «МегаФон» в Московском регионе. Московская сеть «МегаФон» обеспечивает своим абонентам качественный доступ к разнообразным информационным ресурсам и мобильным услугам, включая решения на базе мобильного позиционирования, MMS и GPRS. Абоненты сети «МегаФон» могут пользоваться услугами роуминга в 156 странах мира.

Race Communications (ЗАО «Рэйс-Коммуникейшн») — российский системный интегратор. Компания предлагает проверенные в лабораторных условиях решения от ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования. Race проводит полный цикл работ: проектирование, поставки, монтаж, а также обучение специалистов и сопровождение проектов.

Система LoJack (ЛОДЖЕК) была разработана и первоначально внедрена в США в 1986 году. В штатах, где начал действовать ЛОДЖЕК, потери транспортных средств в результате угона моментально снизились до 2%, что является показателем высокой результативности. Сегодня этой системой охвачено уже 26 стран, включая Россию, в которых общие показатели по возврату угнанных автомобилей составляют 95%. Всего в мире клиентами ЛОДЖЕК являются 3 000 000 автомобилистов, каждый месяц к ним добавляется ещё 50 000. За время работы система ЛОДЖЕК помогла вернуть более 100 000 угнанных автомобилей общей стоимостью более 2 000 000 000 долларов. Подобных результатов не имеет ни одна другая поисковая система.

До 1995 года одной из серьезнейших проблем Москвы являлось большое количество угонов автотранспорта — ежегодно угонялось более 18 000 автомобилей. Чтобы резко изменить сложившуюся ситуацию Правительство Москвы 1 ноября 1995 года приняло решение о внедрении радиопоисковой системы ЛОДЖЕК (распоряжение Премьера Правительства Москвы №1080-РП). 15 марта 1996 года приказом начальника ГУВД г. Москвы система была введена в действие.

Logic Compact – друг курильщику или враг?

Продолжаем разбираться в разнообразии электронных сигарет. Сегодняшний обзор посвящен системе Logic Compact. Что это за устройство и чем оно отличается от других вейпов?

Посчитайте какой урон наносит курение Вашему организму и бюджету:

Количество выкуренных сигарет:
610280 шт

Куплено пачек сигарет: 30514 шт

Ваш организм получил 610280 мг или 610.28 грамм(а) никотина

Вы потратили на сигареты 1525700 рублей за все время

Скачайте бесплатные материалы и бросайте курить! Лучшее время для этого – прямо сейчас

Принцип действия Logic Compact

Это одна из разновидностей электронных сигарет, которая представляет собой под-систему закрытого типа.

Все е-сигареты заправляются жидкостями. Но в Logic Compact нет емкости для заправки. Вместо этого используются сменные картриджи, которые называются подами. Они запаяны, и внутрь нельзя добавить что-то «от себя» (как нередко бывает с другими вейпами). Поэтому имеем под-систему закрытого типа. Так же устроены и сигареты Juul, о которых мы писали ранее.

Чтобы начать пользоваться этим устройством, нужно вставить картридж в корпус до щелчка и сделать затяжку. Кнопок у сигареты нет – именно затяжка ее активирует. А вот нагревательный элемент, конечно, присутствует – с его помощью жидкость из капсулы-пода превращается в пар.

Запрещенная новинка. Что внутри?

Logic Compact появились на рынке совсем недавно – в 2018 году (в России – в 2019 году). Производит данный товар известный табачный гигант Japan Tobacco Inc. Интересно, что эта продукция не имеет разрешения на продажу в США. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) не дало соответствующей резолюции.

Читать еще:  Нокиан нордман 7 сув отзывы владельцев

Возможно, все дело в составе? Это смесь из никотина, ароматизаторов, бензойной кислоты, пропиленгликоля, глицерина. Под воздействием кислоты обычный синтетический никотин превращается в солевой – в таком виде он быстрее усваивается. Таким образом, задача этой и других под-систем – максимально быстрое всасывание никотина в кровь, то есть достижение быстрого эффекта накуривания. Судя по отзывам, это часто приводит к передозировкам с сопутствующими симптомами головокружения, тошноты, общего недомогания.

Сравниваем Logic Compact с другими сигаретами

Как уже было сказано выше, больше всего Лоджик Компакт похож на сигарету Juul – и принципом действия, и внешним видом, и способом подзарядки (через usb). Основное же их различие – в содержании никотина: в картриджах Logic Compact его меньше.

Если сравнивать этот девайс с системами нагревания табака (IQOS, glo), то основное отличие в составе наполнителя – если здесь мы имеем дело с жидкостью, превращающейся в пар, то в устройствах типа айкоса нагревается табак с примесями, которые посредством увлажнения образуют аэрозоль.

Конечно, всех интересует вопрос, насколько более или менее вредно такое курение, по сравнению с обычными сигаретами? Точного ответа нет, так как нет доказательной базы. Нужно время на проведение независимых исследований и изучения вреда в долгосрочной перспективе. Однако уже сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настаивает на том, что курение электронных сигарет не является безопасным, а об их пользе не может быть и речи.

Уже имеющиеся данные говорят о том, что пары е-сигарет токсичны и могут провоцировать развитие рака – из-за высвобождающегося в процессе нагревания формальдегида. Однозначно страдают ротовая полость, горло и легкие. Кроме того, парение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. У некоторых вейперов развивается нетипичное заболевание, которое уже окрестили попкорновой болезнью легких, а причина в диацетиле, содержащемся в ароматизированных электронных сигаретах. Но, конечно, в рекламе очередного «модного» устройства об этом умолчат, ведь ваше здоровье – это исключительно ваша забота.

Можно ли бросить курить с помощью Logic Compact?

Так как данная электронная сигарета содержит никотин, она не сможет избавить вас от никотиновой зависимости. Максимум, что вы получите, это переход с одного вида продукции (обычные сигареты) на другой. Для табачных компаний это значит одно – вы остаетесь их клиентом, а значит, все в порядке (для них).

Возможен и обратный вариант – начав «баловаться» электронками, курильщик переходит на другие виды табачной продукции. В любом случае важно отдавать себе отчет в том, что вы имеете дело с зависимостью. Никотин – настоящий наркотик, и пока вы его потребляете, вам будет хотеться курить снова и снова.

Отзывы о минусах использования

Пользователи отмечают несколько негативных моментов от эксплуатации Logic Compact:

 • когда жидкость в капсуле заканчивается, у нее появляется привкус пластика, что неприятно само по себе, а кроме того, может означать, что в испаритель попадают частицы корпуса. Как отметил один из пользователей – он бы предпочел, чтобы сначала срабатывал индикатор о необходимой замене картриджа, а уже потом его вкус менялся;
 • иногда сигарета начинает «плеваться». Помимо того, что это неудобно, это несет в себе вред – ведь жидкость из капсулы может прыснуть в рот в концентрированном виде. Так можно получить передозировку никотина и других составляющих;
 • многие картриджи протекают – если это произойдет, к примеру, когда гаджет лежит у вас в кармане, дискомфорт очевиден;
 • несмотря на то, что Logic Compact заряжается через usb, делается это через специальный провод (крепится к сигарете на магните) – если вы его потеряете, с устройством можно прощаться, потому что отдельно он не продается;
 • аккумулятор быстро садится – в какой-то момент сигарета может просто перестать включаться. Починить ее вряд ли получится – ведь ни гарантии, ни сервисных центров у Logic Compact нет.

Здоровье дороже, или Хрен редьки не слаще

Несмотря на нарастающую популярность так называемых альтернативных систем курения, специалисты сходятся во мнении, что любые способы потребления никотина несут в себе вред.

Процитируем Марию Винникову, нарколога, доктора медицинских наук: «Неважно, каким образом никотин поступает в организм: посредством вдыхания дыма от тлеющей сигареты, пара либо иного варианта ингаляции, — это вредно, потому что никотин вызывает привыкание, иными словами, это та же зависимость от табака, только завернутая в инновационную упаковку. Я как медик больших отличий не вижу».

Если вы еще не начали курить, а только присматриваетесь к электронным сигаретам, мы надеемся, что наша статья отрезвит вас и остановит от этого шага. Вы ведь уже поняли, что в выигрыше от вейпинга остается только табачная компания?

А если вы уже курите, то сейчас самое подходящее время, чтобы решиться на полное освобождение от своей зависимости. Не нужно искать альтернативных путей – гораздо лучше перестать вообще нуждаться в каких-либо сигаретах. Сделать это быстро и легко поможет метод Аллена Карра – он меняет отношение к курению, благодаря чему вы станете к нему абсолютно равнодушны. Как в старые добрые времена, когда вы еще не сделали свою первую затяжку. Помните?

LoJack

Система восстановления украденного автомобиля LoJack

ТипСистема отслеживания и возврата транспортных средств, оборудования и активов
ИзобретательУильям Рейган
Зарождение1986 г. ( 1986 )
ПроизводительCalAmp
Веб-сайтlojack .com

LoJack , также известная как LoJack Stolen Vehicle Recovery System (LoJack SVR), представляет собой систему восстановления украденных транспортных средств, которая интегрирована с правоохранительными органами, позволяя полиции отслеживать и возвращать транспортные средства и оборудование. Система использует скрытый приемопередатчик и компьютер слежения, установленные в полицейских машинах и самолетах, работающие на выделенной частоте слежения, выделенной Федеральной комиссией по связи . [1] Система сочетает в себе технологию восстановления от LoJack с телематическими продуктами и услугами материнской компании CalAmp .

СОДЕРЖАНИЕ

 • 1 История
 • 2 Функциональность
  • 2.1 Частота
 • 3 расширения бренда
 • 4 См. Также
 • 5 ссылки
 • 6 Дальнейшее чтение

История [ править ]

Система LoJack была создана и запатентована в 1979 году Уильямом Рейганом, который впоследствии основал LoJack Corporation. Название «LoJack» было придумано как «антитеза угона », где «угон» относится к угону транспортного средства с применением силы. [1] Помимо предоставления услуг по восстановлению транспортных средств, LoJack также предлагает продукт, который может помочь в поиске потерянных детей, пациентов с болезнью Альцгеймера и людей, страдающих деменцией. [2]

Функциональность [ править ]

Ядром системы LoJack является небольшой бесшумный радиоприемопередатчик , незаметно устанавливаемый в автомобиле. Транспортное средство не помечено как имеющее трансивер LoJack, и расположение трансивера в автомобиле варьируется от одного автомобиля к другому. После установки устройство и VIN автомобиля регистрируются в базе данных, которая взаимодействует с системой Национального центра информации о преступности (NCIC), используемой федеральными, государственными и местными правоохранительными органами на всей территории Соединенных Штатов.. В случае кражи клиент сообщает об инциденте в полицию, которая в обычном порядке вводит в компьютер полиции штата информацию о преступлении, включая VIN угнанного автомобиля. Этот отчет о краже автоматически обрабатывается сетевыми компьютерами LoJack, вызывая удаленную команду на конкретное устройство LoJack в угнанном автомобиле. [3]

Команда активирует блок LoJack, чтобы начать посылать сигналы на компьютеры полицейского слежения LoJack на борту некоторых полицейских машин. Все полицейские машины, оборудованные таким образом в радиусе 3-5 миль от источника сигнала, будут предупреждены. Блоки слежения будут отображать буквенно-цифровой код ответа и указание приблизительного направления и расстояния до угнанного автомобиля. На основании кода ответа полиция может получить физическое описание транспортного средства, включая марку ( марку ), модель, цвет, VIN и номерной знак . Полицейские самолеты также могут быть оснащены компьютерами слежения; воздушно-десантные подразделения могут получать ( прямой видимости) сигналы с большего расстояния, чем наземные подразделения. Сигнал принимается в оборудованных полицейских машинах с использованием антенной системы с фазированной решеткой, отсюда и четыре характерных антенны на крыше. Это обеспечивает возможности системы слежения за направленным местоположением. [3]

Помимо кражи автомобилей, системы LoJack используются для возвращения украденной строительной техники и мотоциклов. [4] [5]

В 2013 году LoJack объявил, что выпустит устройство, позволяющее страховым компаниям осуществлять беспроводной мониторинг транспортных средств на предмет привычек вождения и характеристик автомобилей, а также определять, насколько безопасно их водители управляют транспортными средствами. [6]

Частота

LoJack передает на несущей частоте радио ( RF ) 173,075 МГц . Транспортные средства с установленной системой отправляют на этой частоте звуковой сигнал 200 миллисекунд (мс) каждые пятнадцать секунд. При отслеживании после сообщения о краже устройства отправляют сигнал 200 мс один раз в секунду. [7] [8] Радиочастота, передаваемая LoJack, близка к спектру УКВ, используемому в Северной Америке цифровым телевизионным каналом 7, [9] хотя, как утверждается, есть минимальные помехи из-за низкой мощности излучения, короткой продолжительности чирпа и длинный интервал между щебетанием. [10]

Расширения бренда [ править ]

LoJack LotSmart — это платформа управления запасами, которая позволяет дилерам отслеживать инвентарь, местонахождение и рабочее состояние транспортных средств. LoJack SureDrive — это связанный продукт, который использует то же оборудование, что и LotSmart, и представляет собой приложение для подключенного автомобиля, которое предоставляет уведомления о сбоях, оповещения о скорости и ранние предупреждения, если автомобиль пользователя был перемещен. [11]

Clubmaxima.ru

Текущее время: 26 авг 2021 21:44

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Правила форума

Кто нибудь слышал про Lojack ?

_________________

+Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!+

Конечно помним! А ещё помним как корреспонденты Авторевю, вооружившись прибором собранным на коленке за 5 минут запросто подавил этот сигнал и в результате гайцы искали их совсем не там. Хотя чисто теоретически вещь превосходная, но наши Российский нюансы. помнится даже, что был создан спец.батальон ДПС именно для обеспечения таких вот Лоджешников. Но уже сто лет рекламы не видел, думал что тема загнулась, видимо нет!

ЗЫ: PaCaK, порыскай на сайте Авторевю старую статейку о том, как они обманули Лоджек. Будет весело.

я же не собираюсь а видном месте клеить рекламу (стикер) что стоит такая-то сигналка .
Обсалютной защиты от угона не существует . но и раслаблються не хочется .

p/s
Хотя по статистике а33 угоняли чуть больше чем а8 .
(блин когда же меня отпустит)

_________________

+Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!+

PaCaK, я так понял ты очень переживаешь за угон новоприобретённого авто. Ну тогда Лоджек наверное неплохо. ИМХО хитрая секретка тоже нужна.

Ничего не навязывая хочу рассказать как мой шеф ставил сигнализацию:
авто — Мазератти Кватропорте, купилась новая в Москве, потом поехала в Питер, там ей поставили сигналку и секретку, потом она окольными путями опять в Москву где и ездила. Можно и так заморчиться, но гиморно.

А вообще полное КАСКО и спи спокойно (если финансы позволяют).

Кстати ещё одна история из Авторевю, но правда не с Лоджеком а скакой-то спутниковой системой, которую установил чел на кукурузника. Он жил в загородном доме, ночью поставил авто в гараж, всё закрыл и лёг спать. В 3-4 часа утра ему званок оператора — Ваша машина движется от дома со скоростью 5 кмч, он подрывается в окну и видит, как 5 молодцов бодро катят его тачку, хватает двухстволку и начинает в них шмалять они бросаю тачку и бежать, потом я видел фотки разобрали спереди ВСЁ, но завести так и не смогли.

И ещё один смешной случай (кстати про А8). В бытность моей службы на следствии задержали мы группу лиц кавказской национальности, профессионально занимавшейся угоном авто, год это был 1999. В ходе следствия много эпизодов было доказано, но самый интересный был именно с авоськой, причё он был из разряда латентных. (Потерпевший заявление писать отказался).

Ситуация: мужик сидит в авоське (года нет ещё) курит, тут в его стекло стучат, он поворачивается и видит дуло пистолета в лицо, ему так вежливо и тихо говорят выходи, он выходит, жулик бытренько в авоську прыг и по газам, но не учёл одного у чела имелось оружие (официально зарегитрированное) он его достаёт и давай шмалять прямо в свою лапочку, жулик реально просто обос. ся (он так сам потом говорил) и на ходу из машины кувырк и бежать.
Вот так вот люди своё отстаивают.

Господа совершенных систем охраны НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Есть лишь те которые могут реально оттянуть время угона зачастую на много.

По ЛОджеКУ — радиосигнал гасится элементарно — объяснять как думаю не надо =)

Я тут не пособие для угонщиков пишу

_________________

+Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!+

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector